P-System

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att dryckesförpackningen ingår i pantsystemet från Lekkerland-Tobaccoland och återvinning garanteras.

Lagligt krav?

Enl. tyska förpackningsförordning är alla som tillverkar/importerar/säljer förpackningar ansvarig för att förpackningar samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Okänt

Användning av symbolen

Lekkerland-Tobaccoland garanterar sina anslutna detaljhandlare genom märkning med P-symbolen och EAN-kod kostnadsfri insamling av pantburkar och -flaskor i P-märkta säckar.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.