Överkorsad soptunna, Batteriinsamlingsmärket, Elektriska och elektroniska produkter, Mülltonne

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen har två parallella användningsområden:

  1. 1. Internationell symbol för batterier och varor med inbyggda miljöfarliga batterier enl. EU-direktiv 91/157/EEC, 98/101/EEC och 93/86/EEC som visar att produkten är miljöfarlig och får ej kastas i vanliga sopor, indikerar även att det existerar ett insamlingssystem
  2. 2. Internationell symbol för elektriska och elektroniska produkter som enl. EU-direktiv 2002/96/EG (WEEE) omfattas av producentansvar. Visar att produkten skall samlas in separat och ej får kastas i vanliga sopor.

Lagligt krav?

EU-direktiv och dess implementering i respektive lands lagstiftning

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal för användning av symbol krävs inte. Producenten eller importören skall dock i de flesta länder sköta insamlingen själva eller genom avtal med en insamlingsorganisation.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsfritt

Användning av symbolen

Användning av symbolen är obligatorisk

Övrigt

 

  1. 1. Förutom symbolen skall den kemiska beteckningen under symbolen upplysa om, vilken tungmetall batteriet innehåller
  2. 2. Symbolen skall, för att visa att produkten kom ut på marknaden efter 12 aug. 2005, ha en fylld rektangel under sig alternativt åtföljas av datumkod

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.