Överkryssad soptunna, Batteriinsamlingsmärket, Durchgestrichene Mülltonne

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Internationell symbol för batterier och varor med inbyggda miljöfarliga batterier enl. EU-direktiv 2006/66/EC och 93/86/EEC som visar att produkten är miljöfarlig och ej får kastas i vanliga sopor, indikerar även att det finns ett insamlingssystem.

Lagligt krav?

Ja, i enlighet med de ovannämnda EU-direktiven och deras implementering i respektive lands lagstiftning.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Det krävs inget avtal för att använda symbolen. Producenten eller importören ska dock i de flesta länder sköta insamlingen själv eller via en insamlingsorganisation.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ej avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Användning av symbolen är obligatorisk

Övrigt

Förutom symbolen skall den kemiska beteckningen under symbolen upplysa om vilken tungmetall batteriet innehåller. Se även WEEE-symbolen.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.