Normpack

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen används på material och produkter avsedda för att komma i kontakt med livsmedel. Materialet uppfyller Normpacks krav och lever upp till gällande svenska lagar och förordningar samt EU-direktiv och andra regelverk.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav. Industrins egenkontrollsystem i överenskommelse med Statens Livsmedelsverk SLV

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering frivillig, medlemskap krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Godkänd certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Kontrollsystem där industrin förbinder sig att uppfylla lagar och rekommendationer ingående i Normpack-Normen. Certifikatet innehåller uppgifter om: leverantör, handelsnamn, materialsammansättning, användningsområden m.m. och gäller i två år.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.