Naturland-Zeichen

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att producenten är medlem i Naturland e.V., förbundet för miljövänlig ekologisk jordbruk, som är enl. EN 45011/ISO 65 ackrediterad av IFOAM, USDA/NOP

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Medlemskap krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Medlemskap berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Alla Naturlandproducenter kontrolleras regelbundet om de följer förbundets riktlinjer

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.