Naturland-Zeichen

Användning

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att producenten är medlem i Naturland e.V., förbundet för miljövänligt ekologiskt jordbruk, som är ackrediterat av IFOAM, USDA/NOP enligt EN 45011/ISO 65.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Medlemskap krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Medlemskap berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

Alla Naturlandproducenter kontrolleras regelbundet av organisationen.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.