Möbelfakta

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen informerar om att möbeln har genomgått omfattande provningar och därefter godkänts efter gällande kravspecifikationer

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Tillstånd att använda symbolen utfärdas av TMF (Trä- och Möbelindustriförbundet) efter ansökan tillsammans med erforderliga provningsintyg

Övrigt

Tillverkaren av möbler har anslutit sig till ett referens- och kvalitetssystem för möbler, anpassat till fastställda EN-standarder eller ISO. Kravspecifikationen beskriver provningsomfattningen avseende säkerhet, hållfasthet, brand (antändlighet), ytors motståndskraft och klädsel. Tester utförs av godkänt provningsinstitut.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.