Marine Stewardship Council, MSC-Siegel

Användning:

Ursprungsland: INT
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

MSC-Symbolen står för fisk och skaldjur från miljömedvetna fiskerier, som jobbar efter följande principer: bevarande och återställande av sunda fiskebestånd, bibehållande av havets Öko-system med avseende på struktur, produktivitet, funktion och mångfald samt att regler i Fiskeri-Management-System efterföljes. Systemet tar hänsyn till lokala, nationella och internationella lagar och riktlinjer.

Lagligt krav?

Inga lagliga krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Regelbundna kontroller av fiskerierna genomförs av ackrediterade certfierings-organisationer

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.