Krav, KRAV-märket

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att produkten har kontrollerats och godkänts enl. organisationen KRAV:s miljökriterier för ekologisk odling

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering och licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel, utan konstgödsel, inga genmodifierade organismer eller tillsatser. Husdjuren behandlas med respekt och omtanke. KRAV är en ekonomisk förening med 29 rikstäckande medlemsorganisationer i Sverige, är ackrediterad av IFOAM. Godkända produkter får säljas som ekologiska varor utomlands.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.