Kompostierbarkeitszeichen, IBAW-Zeichen

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE, CH, GB, NL, PL

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen kännetecknar produkter bestående av biologiskt nedbrytbart material som är komposterbart. Men det är ingen garanti för att det existerar ett system för återvinning.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Produktcertifiering krävs av oberoende part. Certifiering genomförs av DIN CERTCO.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen. Tillsammans med symbolen måste texten ”komposterbart” i resp. landets språk och registreringsnumret visas.

Övrigt

Råvarorna som används växer fram igen (stärkelse, socker, vegetabilisk olja) eller är fossila (olja). Märkningskraven baserar på DIN V 54900 samt på andra internationell godkända normer för komposterbar material. Den biologiska nedbrytningen måste äga rum

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.