KBS-Symbol

Användning

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att användaren är ansluten till KBS (Kreislaufsystem Blech-verpackungen Stahl), ett återvinningssystem för transportförpackningar i vit- och svartplåt som huvudsakligen är ämnade för kemiskteknisk gods.

Lagligt krav?

Enligt den tyska förpackningsförordningen är alla producenter, importörer och försäljare av förpackningar ansvariga för att dessa samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Märkning med symbolen garanterar insamling.

Övrigt

Förpackningar avsedda för gods som innehåller skadliga ämnen återvinns via KBS-extra.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.