KBS-Symbol

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att användaren är ansluten till KBS (Kreislaufsystem Blech-verpackungen Stahl), ett ”självinlämnings- och återvinningssystem” av transportförpacknigar i vit- och svartplåt huvudsakligen för kemiskteknisk gods.

Lagligt krav?

Enl. tyska förpackningsförordning är alla som tillverkar/importerar/säljer förpackningar ansvarig för att förpackningar samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Märkning med symbolen garanterar näringslivet kostnadsfri inlämning.

Övrigt

Förpackningar avsedd för gods som innehåller skadliga ämnen återvinnes via KBS-extra.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.