ISO 14001

Användning

Ursprungsland: INT
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

ISO 14001 är en internationell miljöstyrningsstandard som tagits fram av ISO, International Organisation for Standardisation. Den ingår i ISO 14000-familjen som omfattar standarder på miljöområdet såsom miljörevision, miljömärkning, livscykelanalys och miljöprestanda.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Certifieringsavgift

Användning av symbolen

Erhållen certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

ISO 14001 kan tillämpas inom alla typer av verksamheter. ISO 14000-seriens standarder gäller över hela världen.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.