Interseroh

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE, AT, PL mm.

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att användaren är ansluten till insamlings- och återvinningssystem av transport- och konsumentförpackningar, förpackningar för farligt gods samt recycling av uttjänade produkter

Lagligt krav?

Enl. tyska förpackningsförordning är alla som tillverkar/importerar/säljer förpackningar ansvarig för att förpackningar samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Användningen är obligatorisk. Märkningen garanterar konsumenten och näringslivet kostnadsfri inlämning av förpackningar.

Övrigt

Tillsammans med symbolen skall licensnumret anges på förpackningen

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.