Interseroh

Användning

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE, AT, PL mm.

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att en producent är ansluten till återvinningssystemet Interseroh, vilket innebär att produkten som bär symbolen hämtas och återvinns av dem utan extra kostnad.

Lagligt krav?

Enligt den tyska förpackningsförordningen är alla producenter, importörer och försäljare av förpackningar ansvariga för att dessa samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Märkning av förpackningar med Interserohsymbolen är ett krav för att systemet ska hämta och återvinna dem utan extra kostnad.

Övrigt

Tillsammans med symbolen skall licensnumret anges på förpackningen

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.