GTS, Garanterad traditionell specialitet

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen garanterar att produkten både har producerats på ett traditionsenligt sätt och består av traditionella ingredienser.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs. Varje EU-medlemsland har ett eget nationellt certifieringsorgan.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

EU-märkningssystem för särskiljande av livsmedel med specifik karaktär (EEG) nr. 2081/92, 2082/92

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.