GTS, Garanterad traditionell specialitet

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen syftar till att lyfta fram en produkts traditionella sammansättning eller ett traditionellt produktionssätt

Lagligt krav?

Inget lagligt krav.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs. Varje EU-medlemsland har ett eget nationellt certifieringsorgan.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

EU-märkningssystem för särskiljande av livsmedel med specifik karaktär (EEG) nr. 2081/92, 2082/92

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.