Grüner Strom (Gold), Grüner Strom (Silber)

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen talar om att elektriciteten är producerad på ett ekologiskt sätt enl. riktlinjerna från organisationen Grüner Strom e.V.

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licens krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Gold eller silver licens beror på om elektriciteten produceras till 100% resp. 50% ur regenererbar energi (vind, vatten, solenergi m.m.)

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.