GRS

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen står för miljövänlig insamlingssystem av batterier (Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien)

Lagligt krav?

Batterimärkning enl. tysk batteriförordning, kretslopp- och avfallslag och EU-direktiv 91/157/EEC, 98/101EEC och 93/86/EEC krävs av alla tillverkare/importörer/säljare som ingår avtal med organisationen

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Se även batteriinsamlingsmärke.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.