Glasinsamlingsmärket

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att tillverkare/importör av glasförpackningar är ansluten till insamlingssystemet Svensk Glasåtervinning och märkningen garanterar heltäckande insamling

Laglig krav?

Enl. Förordning (1997:185) om producentansvar för förpackningar är alla som tillverkar/importerar/säljer förpackningar ansvarig för att förpackningar samlas in och återvinns

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Avtal berättigar till frivillig användning av symbolen

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.