Glaset och gaffeln

Användning:

Ursprungsland:
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Glaset och gaffeln visar att förpackningsmaterialet uppfyller EG-kraven vad gäller material avsett att komma i kontakt med livsmedel.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.