Glaset och gaffeln

Användning:

Ursprungsland: INT
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Glaset och gaffeln visar att förpackningsmaterialet uppfyller EG-kraven vad gäller material avsett att komma i kontakt med livsmedel.

Lagligt krav?

Det är inget lagligt krav på symbolen i sig, utan på informationen den förmedlar. Detta enligt EU-förordning 1935/2004.

Är symbolen avgiftsbelagd?

Nej.

Användning av symbolen

Symbolen kan ersättas med ord om samma information förmedlas tydligt.

 

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.