Geprüfte Sicherheit, Provad säkerhet

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Säkerhetssymbol
- Övrigt

Vad står symbolen för?

GS-symbolen visar att produkten har provats och uppfyller kraven i "German Device Safety Act". Därigenom har köpare, återförsäljare och slutkonsumenter ett synligt bevis på att produkten uppfyller gällande säkerhetskrav.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Produktcertifiering krävs och avtal måste tecknas.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Certifierade produkter ska vara märkta

Övrigt

GS-märkning är en frivillig tredjepartsprovning. I Tyskland är marknadskravet för GS-märket starkt. Man provar och certifierar efter de krav och standarder som respektive produkt ska uppfylla.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.