Geprüfte Sicherheit, Provad säkerhet

 

Användning

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

Säkerhetssymbol
Övrigt

Vad står symbolen för?

GS-symbolen visar att produkten har kontrollerats och uppfyller kraven i "German Device Safety Act". Därigenom har köpare, återförsäljare och slutkonsumenter en garanti för att produkten uppfyller de senaste säkerhetskraven.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Produktcertifiering krävs och avtal måste tecknas.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Certifierade produkter ska vara märkta.

Övrigt

GS-märkning är en frivillig tredjepartsprovning som utförs av ackrediterade kontrollorganisationer. I Tyskland är marknadskravet för GS-märket starkt. Man provar och certifierar efter de krav och standarder som respektive produkt ska uppfylla.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.