Fair Trade, Trans fair

Användning:

Ursprungsland: INT
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Övrigt

Vad står symbolen för?

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal med det internationella kontrollorgan, FLO, Fair Trade Labelling Organisations International i resp. land krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till användning av symbolen

Övrigt

Man måste ha separat avtal med organisationen i det land där man säljer varor som är Rättvisemärkta. Den nya symbolen ”Trans Fair” som används redan i de flesta europeiska länder idag införs i Sverige 2004.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.