European Eco-label, EU-blomman, Europablume, EU-flower

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen är EU:s miljömärkning på dagligvaror (förutom livsmedel, läkemedel och dryck) och tjänster

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Symbolen få användas i alla EU-medlemsstater om man ingått avtal med nationellt behörigt organ och redovisar resultat av oberoende tester att alla organisationens krav uppfylls

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Ingått avtal berättigar till frivillig användning av symbolen

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.