EU:s energimärke, Energimärket

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen informerar om en varas energiförbrukning och bullernivå.

Laglig krav?

Märkningen baseras på EU direktiv 2017/1369 om standardiserad konsumentinformation.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Inget krav på licens

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ej avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Användning av symbolen är obligatorisk

Övrigt

Det finns inget nationellt certifieringsorgan som ansvarar för EU:s energimärke. Tillverkarna och handlarna har delat ansvar. Tillverkaren ansvarar för att informationen är korrekt samt ser till att det följer med en informationsremsa med varje produkt. Handlaren ansvarar för att alla produkter är märkta. Nationella kontrollmyndigheter i respektive land utför årliga kontroller.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.