EU:s energimärke, Energimärket

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen informerar om hushållsapparaters energiförbrukning och bullernivå

Laglig krav?

Märkningen baserar på EU direktiv 92/75/EEG om standardiserad konsumentinformation

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Inget krav på licens

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ej avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Användning av symbolen är obligatorisk

Övrigt

Det finns inget nationellt certifieringsorgan som ansvarar för EU:s energimärke. Tillverkarna och handlarna har delad ansvar. Tillverkaren ansvarar för att informationen är korrekt samt se till att det följer en informationsremsa med varje apparat. Handlaren ansvarar för att alla apparater är märkta. Nationella kontrollmyndigheter i respektive land utför årliga kontroller.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.