EU-Kontrollmärke

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen är ett kontrollmärke på kött-, mjölk-, ägg-, och fiskprodukter som visar var produkten är tillverkad/förpackad

Lagligt krav?

Lag på märkning enl. EG-förordning

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licens krävs och utfärdas av ackrediterad organ i resp. EU-land

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Efter erhållen licens är det obligatorisk att märka den förpackade produkten med symbolen, nummer på anläggning /företag som förpackar samt landsbeteckning

Övrigt

Märkningen måste inte alltid finnas på den enskilda produkten om det finns en märkt transportförpackning

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.