EPD

Användning:

Ursprungsland: INT
Tillämpningsområde: SE, IT, JP, NL, GB

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen är ett företags deklaration av en produkts eller tjänsts miljöpåverkan

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

EPD baseras på en livscykelanalys, där man tar hänsyn till förbrukning av energi och råvaror, utsläpp till luften, vatten och mark samt avfallsregleringar. Vänder sig i första hand till professionella inköpare som stöd vid upphandling och leverantörsbedömning. Ska inte ses som alternativ till de vanliga miljömärkena, utan som ett komplement till dessa.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.