Energy star, Energy Star Certfication Mark

Användning

Ursprungsland: USA
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

Miljösymbol.

Vad står symbolen för?

Inom EU används symbolen som märkning för energieffektiv kontorsutrustning.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal med EPA (Environmental Protection Agency) via certifiering från ett ackrediterat testinstitut krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Inga kostnader för ansökning, men då produkttesterna måste genomföras av ett ackrediterat testinstitut själva innebär godkännandeprocessen en kostnad.

Användning av symbolen

Erhållen certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen på just den produkt som godkänts. Varje enskild produkt som man vill märka måste testas. 

Övrigt

Tillsammans med TCO-märket är Energy Star den viktigaste symbolen inom energiområdet internationellt.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.