Energy star, Energy Star Certfication Mark

Användning:

Ursprungsland: USA
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen används som märkning för energieffektiv kontorsutrustning med hög kvalitet och användarvänlighet

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal med EPA, Environmental Protection Agency krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Inga uppgifter

Användning av symbolen

Erhållen certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Tillsammans med TCO märket den viktigaste symbolen inom energiområdet internationellt

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.