EMAS

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är en EU-förordning. På svenska kallas EMAS för EUs frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning.

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Registrering krävs. Granskning och godkännandet sker genom ackrediterade miljökontrollanter.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Efter godkännandet är det frivillig att använda symbolen. Registreringsnumret måste visas tillsammans med logotypen.

Övrigt

EMAS kräver en offentlig miljöredovisning, som redovisar resultatet av företagets miljöarbete. EMAS vänder sig än så länge bara till industriföretag och anläggningar. EMAS gäller enbart i Europa. Kraven i EMAS är "hårdare" än i ISO 14001 på en del punkter

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.