ECOVIN

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

ECOVIN-symbolen kännetecknar vin, druvsaft och sekt från kontrollerat ekologiskt vinodling enl. ” Erzeuger-richtlinien des Bundesverbandes Ökologischer Weinbau e.V.” och riktlinjer enl. EU-direktiv 2092/91.

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs

Användning av symbolen

Efter avslutat kontroll erhåller man ett EU-Certifikat och ett ECOVIN-förbands-certifikat som berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

ECOVIN- Certifieringskommissionen genomför årliga kontroller. Målet är: Bibehållande och förbättrande av jordens naturliga bördighet utan användning av kemiskt-syntetiskt gödningsmedel, odling av friska motståndskraftiga plantor utan insats av Herbicider

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.