ECOVIN

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

ECOVIN-symbolen kännetecknar vin, druvsaft och mousserande vin från kontrollerade ekologiska vinodlingar enligt ECOVIN-förbundets riktlinjer, som i sin tur är baserade på EU direktivet 834/2007.

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs

Användning av symbolen

En godkänd kontroll berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

ECOVIN-förbundet genomför årliga kontroller.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.