ECE-Label 44/03, Bilbarnstolsmärkning

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att bilbarnstolen är godkänd av enl. EU-riktlinje ECE 44

Laglig krav?

Lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Godkännande genom certifierad organ

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Användning av symbolen är obligatorisk efter erhållen licens

Övrigt

Märkningen måste innehålla följande uppgifter: i vilken kategori barnstolen är godkänd, tillåtna kroppsvikten, europeiska kontrollmärke med landsbeteckning, certifieringsnummer och löpande nummer

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.