e-märket, EG-märke, EEC’e’mark, EWG-Zeichen

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Förpackningssymbol
- Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen garanterar att nettomängden i den e-märkta förpackningen avviker inte med mer än vad EU-direktiven tillåter

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs. Grundar sig på märkningsregler för färdig-förpackningar som bestämts av EU-medlemsstater och som ersätter de nationala regler. Alla krav enl. EG-direktiven 76/211/EEC och 75/106/EEC är uppfyllda.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

e-märket fungerar som ett pass för hela EU-marknaden

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.