DIN 6120, Återvinningstriangeln

Användning:

Ursprungsland: DE, EU
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen upplyser om att materialet är återvinningsbart och informerar om vilken typ av material förpackningen består av. Men det är ingen garanti för, att ett system för återvinning existerar.

Laglig krav?

Märkningen grundar sig på producentansvaret för förpackningar. Enl. EU-förpackningsdirektiv 94/62/EG skall samtliga förpackningar märkas med symboler som beskriver använt material samt om de är återvinningsbara

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Inga krav

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ej avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Användning av symbolen är obligatorisk

Övrigt

Siffran i triangeln och/eller förkortningarna under anger materialområde. T.ex. 01-19 plast, 20-39 papper och kartong, 40-49 metall, 50-59 träslag, 60-69 textiltyp, 70-79 glas, 80-89 kompositer.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.