Der Grüne Punkt, Gröna punkten, Green Dot

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att företaget har anslutit sig till resp. återvinningsorganisation som förvaltar Gröna punkten och används mestadels på konsumentförpackningar i alla material

Lagligt krav?

Enl. tyska förpackningsförordning är alla som tillverkar/importerar/säljer förpackningar ansvarig för att förpackningar samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal krävs. I Sverige, Tyskland och alla andra länder ska man vara ansluten till respektive återvinningsorganisation som förvaltar Gröna Punkten för att få använda symbolen.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Användningen av symbolen varierar från land till land om frivillig eller obligatorisk. Märkningen med Symbolen garanterar Konsumenten och näringslivet kostnadsfri inlämning.

Övrigt

Mest kända symbolen för förpackningsåtervinning i Europa (används i 30 länder). Om leverantören inte framgår av förpackningen, måste licensnumret i flera länder anges under symbolen. För mer information klicka här

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.