Der Blauer Engel, Blå ängeln

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen tilldelas produkter och tjänster som utmärker sig med tydliga miljömässiga fördelar gentemot andra produkter eller tjänster inom samma område

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Används främst i Tyskland, anses som världens mest etablerade miljömärke. Bakom märkningen finns en omfattande totalanalys enl. riktlinjer med stort anseende i Europa.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.