Demeter, Demetermärket, Biodyn ”flower”

Användning:

Ursprungsland: MX
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen garanterar helt genomförd biodynamisk odling under Demeterförbundets kontroll

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering och licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

International märkning för livsmedel med anslutna producenter i 35 länder

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.