DEKRA

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Kvalitetssymbol
- Säkerhetssymbol

Vad står symbolen för?

DEKRA-ITS genomför prover, kontroller och certifieringar av produkter, tjänster och företag i hela världen. DEKRA:s fyra Business Units är: Automotive, Industrial, Qualification & Consulting samt International Operations. Användning av DEKRA symboler kräver någon form av certifiering och/eller tillstånd.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.