CE-märket, CE-Zeichen

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Övrigt

Vad står symbolen för?

Symbolen bekräftar att produkten uppfyller alla relevanta säkerhetskrav som EU-standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI ställer för just denna produktgruppen och att även överordnade krav på hälsa, miljö och säkerhet samt vissa allmänna krav är uppfyllda. Lagligt krav enl. EU-direktiv 89/686/EEG

Laglig krav?

Det finns inga avtal. De flesta CE-märkta produkter kräver inte någon opartisk provning.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Ej avgiftsbelagd

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Användning av symbolen är obligatorisk för att kunna sälja produkten inom Europa

Användning av symbolen

Symbolen gäller för många produkter som säljs inom EU, oavsett om de har tillverkats i eller utanför EU. Används av tullen och andra kontrollmyndigheter som information att varan får säljas fritt i alla länder inom EU. Är inget kvalitetsmärke.

Övrigt

Av tillverkaren krävs alltid en gedigen dokumentation som underlag för CE-märkning, det innebär att tillverkaren själv intygar för myndigheterna att produkten uppfyller applicerbara säkerhetskrav inom EU. Ansvarig myndighet i varje EU-land är skyldig att utföra marknadskontroll som omfattar både dokumentation och utrustning.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.