Bra miljöval / Falken

Användning

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE, DK, FI

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen får användas om varan lever upp till de krav som ställs av Naturskyddsföreningen.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Efter erhållen licens ska produkten vara märkt med symbolen. Slumpmässiga stickprov genomförs.

Övrigt

Tar hänsyn till produktens livscykel, inte till hur den fungerar. Licensen är tidsbegränsad eftersom kraven skärps med jämna mellanrum. Är den enda märkningen i Sverige som förvaltas av en miljöorganisation (Naturskyddsföreningen).

 

Denna information är en del av vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.