Bioland

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen står för hälsosam mat från ekologiskt genomförd landbruk utan GMO

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering genom godkänt oberoende organ krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Bioland är den största tyska organisationen för ekologiskt landbruk (Bioland Bundesverband). Bioland-produkter d.v.s. råvaran och tillverkningsprocessen måste godkännas av organisationen. Biolands riktlinjer för olika produktgrupper grundar sig på EU-direktiv EECnr. 2092/91. Årliga kontroller genomförs av oberoende inspektörer.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.