Bioland

Användning

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen utlovar hälsosamma, GMO-fria livsmedel som

producerats genom ekologiskt lantbruk.

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering genom godkänt oberoende organ krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Efter erhållet certifikat förpliktar sig producenten att märka sina produkter med Biolandloggan.

Övrigt

Bioland är den största tyska organisationen för ekologiskt landbruk (Bioland Bundesverband). Bioland-produkter, d.v.s.  både råvaran och tillverkningsprocessen, måste godkännas av organisationen. Biolands riktlinjer för olika produktgrupper grundar sig på EU-direktiv 834/2007 . Årliga kontroller genomförs av oberoende inspektörer.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.