Biokreis

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen används av medlemmar i arbetsgruppen för ekologiskt jordbruk (Biokreis Erzeugerring e.V)

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

EU-direktivet EEC nr. 2092/91 samt arbetsgruppens riktlinjer är grundande. Årlig produktkontroll av oberoende part utförs.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.