Bio-Siegel nach EG-Öko-Verordnung

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Rikstäckande symbol som säkerställer att produkten kommer från ekologiskt landbruk och uppfyller alla krav enl. EU-direktiv 2092/91

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Inget krav på licens

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ej avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Frivillig användning av symbolen om varuprov av produkten blir godkänd av Bio-Siegel Informationsstelle

Övrigt

Symbolen Bio-Siegel är en märkning för agrarprodukter som gäller i hela Tyskland. Odling och produktion kontrolleras regelbunden. 95% av färdigprodukten måste härstamma från ekologiskt jordbruk. Även importprodukter som uppfyller kraven enl. EU-direktiv 2

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.