Bestrålningsmärkning

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Hälsosymbol

Vad står symbolen för?

Enl. SLVFS 2000:46 §10 är det inte tillåtet att saluföra bestrålade livsmedel (utöver kryddor) i Sverige. Regler inom området bestrålade livsmedel finns i följande lagrum: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG och 1999/3/EG. Men det finns ännu ingen standard inom EU för denna typ av märkning, bara om analysmetoder.

Laglig krav?

undefined

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

okänt

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

okänt

Användning av symbolen

Användning av symbolen är obligatorisk i Sverige

Övrigt

Märkningsreglerna gäller även om det bestrålade livsmedlet endast utgör en mindre ingrediens av en sammansatt produkt. I några länder av EU, som Frankrike, Storbritannien, Italien, Holland och Belgien är det tillåtet att bestråla vissa livsmedel (EGT C 43/18)

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.