ANOG (Arbeitsgemeinschaft für naturnahen Obst-, Gemüse- und Feldfruchtanbau)

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen bekräftar att produkten är högkvalitativ och hälsosam tillverkad enl. ANOG:s direktiv, dvs. produkten kommer från natur- och resursvänlig jordbruksproduktion

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Okänt

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till användning av symbolen tillsammans med texten ”Kontrollierte biologische Produkte”. Utöver symbolen ska ett inspektions-nummer finnas på märkningen.

Övrigt

ANOG:s riktlinjer ställer högre krav på produktionen än EU-direktiven 2092/91 för ekologiskt jordbruk. Externa kontroller sker regelbundna.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.