Skatterättslig information

in
Komplex skattelagstiftning?

Trots att EU-Komissionen strävar efter en gemensam mervärdesskattelagstiftning för alla medlemsländer skiljer sig de olika nationella lagstiftningarna åt.

Vi hjälper ditt företag med förfrågningar och granskningar av bland annat:

  • Omvänd skattskyldighet (reverse charge)
  • Gemenskapsinterna varuleveranser
  • Trepartshandel
  • Konsignationslager / skattelager i Tyskland

Om ditt företag behöver få svar på skattefrågor som avser Tyskland är du välkommen att kontakta våra jurister på skatteavdelningen. Vi ser fram emot det!
Vårt mål är att erbjuda praktiska och kompetenta lösningar enligt kundens behov.

Vill du veta mer?