Mässa München

Messe München är en välkänd mötesplats för många branscher. På en av världens modernaste och attraktivaste mässområden arrangeras ett 40-tal mässor varav många räknas som världsledande.

Förutom internationella mässor med tonvikt på hightech, realkapital, konsumtionsvaror och hantverk äger här årligen rum runt 280 regionala gästarrangemang och ett 120-tal kongresser. Över 30 000 utställare från 100 länder och mer än 2 miljoner besökare från 200 länder deltar årligen på mässorna i München. Genom 5 dotterbolag i utlandet och 66 utlandsrepresentanter som täcker 89 länder, förfogar MMI över ett världsomspännande nätverk. Många av de stora mässkoncepten exporteras till andra kontinenter och marknader som till exempel Kina, Indien och Mexico.