Handelsagent & Återförsäljare

in
Behöver du ett agent- eller återförsäljaravtal?

Ett samarbete med en handelsagent är särskilt lämpligt för ett företag som vill sälja sina varor utan att ta steget fullt ut och etablera sig på den tyska marknaden. Våra jurister upprättar handelsagentavtal och återförsäljaravtal.

Vill du veta mer?