Fordringar

in
Öppna fordringar i Tyskland?

Ibland uppstår tyvärr problem med betalningsansvar och företag blir tvungna att vidta rättsliga åtgärder. När kunden eller leverantören befinner sig utomlands är det ofta oklart vart man ska vända sig för att få relevant information om hur inkassoärenden bedrivs. Juristavdelningen hjälper dig med att driva in din fordring i Tyskland.

Vill du veta mer?