Förpackningsåtervinning

Vi ger exportföretag råd i vilka krav som ställs på förpackningsåtervinning i EU-länderna.

Inom EU ställs det specifika krav på återvinning, konstruktion och märkning av förpackningar.
Sedan 1997 erbjuder Tysk-Svenska Handelskammaren rådgivning för exportföretag
angående kraven som EU:s förpackningsdirektiv ställer för korrekt märkning av förpackningar
med symboler som bland annat Gröna Punkten eller återvinningstriangeln.

Vi är ett auktoriserat service- och licenskontor för tyska och europeiska återvinningsorganisationer för såväl konsument- som transportförpackningar. Vi erbjuder följande service:

  • Analys av producentansvar och kostnader i 33 länder
  • Klassificering av förpackningar
  • Ansökan om återvinningsavtal och redovisning
  • Förvaltning av förpackningsuppgifter i egen databas
  • Registrering i tyskt förpackningsregister ”VE-Register”
  • Granskning med kontrollbekräftelse för dokumentationsplikt
  • Rådgivning kring konstruktionskraven enligt Europastandarderna EN 13428-32

Lösningar för distanshandeln – Vi erbjuder en särskild enkel lösning för producentansvaret
angående elektronik & batterier för distanshandeln.

Förpackningsåtervinning finns i 33 länder i Europa (därav 29 med Gröna Punkten).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer detaljerad information hittar du här