Etableringsrådgivning Tyskland

Planer på att expandera till Tyskland?

Kanske vill du titta närmare på lämpliga investeringsobjekt eller få en bild av vilka som är dina konkurrenter? Vi har lång erfarenhet av investeringsfrämjande arbete mot Tyskland och av affärsrådgivning till företag som vill expandera på den tyska marknaden.

Som representanter för Germany Trade and Invest i Sverige kan vi förse dig med information inför beslut om en investering eller etablering i Tyskland. Vi utformar etableringsstrategier för enskilda företag. Vi kan de tyska marknadsförhållandena, vi analyserar chanserna för ditt företag och förbereder dina nästa steg i marknadsinträdet. Vi arrangerar även kurser och affärsresor till Tyskland där du får träffa experter och kooperationspartner. Gör som
andra företag
och låt oss förverkliga din affärsidé i Tyskland.

Välkommen att kontakta oss för ett individuellt samtal!

Vill du veta mer?