Återvinning & Förpackningar

Avdelningen Återvinning & Förpackningar har i mer än tio år arbetat med helhetslösningar för producenter angående deras återvinning av förpackningar, elektroskrot och batterier i Tyskland och Europa.

Vi erbjuder omfattande tjänster så att ditt företag uppfyller sina skyldigheter enligt producentansvaret. Vi hjälper dig att förenkla administrationen och rapportering för att samtidigt minska kostnader.

Våra tjänster: 

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster.

Vill du veta mer?