Svensk-tyska Språkfonden

Tyska för näringslivet

Sedan år 2000 administrerar Handelskammaren Svensk-tyska Språkfonden. Stiftelsen delar årligen ut ca 100 stipendier till redan yrkesaktiva personer. Stipendiet omfattar en tvåveckors intensivkurs i affärstyska och tysk affärskultur.

Kurserna genomförs på ansedda språkinstitut i München, Rendsburg och Berlin. Svenska exportföretag som framgångsrikt etablerat sig på den tyska marknaden, understryker permanent vikten av gedigna kunskaper i tyska vid kontakter med tyskspråkiga kunder.