Mer om Tyskland

Foto: Mark Koerber/Flickr.com
Internationalism. Inget annat ord kan bättre beskriva dagens Tyskland.

Tyska bilar rullar runt på vägar över hela jordklotet, tysk öl kan avnjutas på i stort sätt vilken bar som helst, om du så befinner dig i Bonn eller Buenos Aires, och så dessa tyskar! Inte har du väl någonsin gjort en resa utan att stöta på tyskar? Den tyska internationalismen avspeglas inte bara på den ekonomiska eller rent personliga nivån, utan gör sig inte minst gällande i den internationella politiken där Tyskland spelar en avgörande roll genom sitt aktiva engagemang i organisationer som EU och Nato.

Med nio direkta geografiska grannar runt sig strömmar människor, varor och influenser från hela Europa in i och ut ifrån Tyskland. De bidrar till den tyska öppenheten gentemot det internationella, men i högsta grad även till spridandet av det tyska runtom i världen, som till exempel det tyska signumet "kvalitet", oavsett om det gäller varukvalitet eller livskvalitet!

 

Mer information om Tyskland: