Medlemsavgift

Medlemsavgifterna debiteras i svenska kronor och gäller per kalenderår. De aktuella priserna framgår här.

Företagsstorlek Medlemsavgift per år, exkl. moms
Upp till 10 anställda 1 800 SEK (fr.o.m. 2017 1 900 SEK)
11 - 100 anställda 3 000 SEK (fr.o.m. 2017 3 200 SEK)
101 - 500 anställda 5 400 SEK (fr.o.m. 2017 5 700 SEK)
Fler än 500 anställda 7 200 SEK (fr.o.m. 2017 7 600 SEK)

 *Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Nedan finner du ett pdf-dokument med medlemsansökan, som du fyller i och returnerar till oss. Du kan också ansöka online här nedan. Anmälan om utträde måste ske senast en månad före kalenderårets utgång genom skriftligt meddelande till Tysk-Svenska Handelskammaren. 

Så blir du medlem:

Vill du bli medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren? Ansök online eller ladda ner anmälningsblanketten.