Fem goda skäl att bli medlem

Bli del av vårt omfattande nätverk inom tysk-svenskt näringsliv.

Tysk-Svenska Handelskammarens mål är att vara en kompetent och aktiv partner för företag som vill utveckla sina affärer. Vi fungerar även som en länk mellan näringslivet och tyska respektive svenska politiker och myndigheter. Med omkring 1150 medlemsföretag – allt från enmansföretag till multinationella börsbolag – och över 50 medarbetare är vi Sveriges största utlandshandelskammare.

 

1. Bygg nätverk: Genom våra evenemang och sociala tillställningar har du möjlighet att träffa andra beslutsfattare och näringslivsrepresentanter och på så sätt skapa ett värdefullt nätverk.

2. Använd vår kompetens: Våra experter står alltid till förfogande för samtal, frågor och andra ärenden. Våra kompetensområden är marknadsföring, etablering, skatt, juridik, redovisning, löner och miljöservice. Du har också möjlighet att få hjälp att uppmärksamma politiker och myndigheter - i båda länderna - på frågor som ligger i våra medlemmars intresse. Vi erbjuder medlemspriser på många av våra tjänster – kontakta oss för offert!

3. Få nyheter från det tysk-svenska näringslivet: Som medlem får du vårt elektroniska nyhetsbrev med nyheter från det tysk-svenska näringslivet samt vår årsberättelse med goda exempel från andra företag. Aktuella teman, om till exempel förändrade regler eller avtal som berör företag med tyska affärsförbindelser eller trender, förmedlas ofta även i seminarieform.

4. Marknadsför ditt företag: Medlemmar kan på vår webbsida - under Medlemstorget - presentera sitt företag och publicera erbjudanden till andra medlemsföretag. Vår webbsida har omkring 12000 besökare varje månad och är ett effektivt sätt att synas, ofta med bra placering i Googles sökmotor.

5. Delta i seminarier: På våra populära frukostmöten, seminarier och andra träffar har du möjlighet att ta del av trender, affärsmöjligheter och andra frågor som berör försäljning och företagande. 

Välkommen till vårt nätverk!

Så blir du medlem:

Vill du bli medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren? Ansök online eller ladda ner anmälningsblanketten.